RUILEN-RETOURNEREN-KLACHTEN

RUILEN-RETOURNEREN-KLACHTEN

  • 14 dagen afkoelingsperiode
  • Uitzonderingen
  • Stappenplan ruilen en retourneren
  • Kosten
  • Klachtenafhandeling/defecten/beschadigingen
  • Adres producten retourneren

Ruilen/Retourneren/Herroeping.
U heeft het recht om uw bestelling te retourneren. Conform de wetgeving op dit gebied kunt u dit doen zonder opgaaf van de reden wanneer u een consument bent.
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Klachtenafhandeling/ Defecten/Beschadigingen.
Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat een artikel defect raakt of dat u buiten uw schuld een verkeerd of beschadigd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Mochten uw producten onverhoopt toch beschadigd zijn, stuur dan een email

Wij zullen dan binnen 1 week met een voorstel komen voor het opslossen van uw klacht of probleem.

N.B. Dit is een samenvatting van een deel van onze Algemene Voorwaarden en daarom niet volledig; bij twijfel over de uitleg zijn onze Algemene Voorwaarden bepalend.