Gebruikte Claims-EFSA

Gebruikte claims(*) ten aanzien van het TimFit SX-5 afslankprogramma.
Verordening (EU) nr. 432/2012 van de commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Wetenschappelijk bewezen:
Twee gezondheidsclaims die goedgekeurd zijn door de EFSA (de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) hebben de efficiëntie van maaltijd vervangende producten (in dit geval dus TimFit SX-5 maaltijdvervanger) bevestigd in het kader van een energiebeperkt dieet om het gewicht te behouden en gewicht te verliezen. Richtlijn 96/8/EG 2010; 8(2):1466

Afvallen:
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijd vervangend product draagt bij tot gewichtsverlies.

Op gewicht blijven:
De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt dieet door een maaltijd vervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.

• Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa
• Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten
• Chroom draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten
• Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van vet
• Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

Richtlijn 96/8/EG vastgestelde specifi caties voor levensmiddelen zoals bedoeld in
artikel 1, lid 2, onder b). Verordening (EG) nr. 1924/2006.

(*) Definitie claim
Een claim is elke niet-verplichte boodschap of bewering die aangeeft, de indruk wekt of impliceert dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Hieronder vallen ook illustraties, grafische voorstellingen of symbolen.